+
برگزاری دوره آموزشی
فعالیت ها

برگزاری دوره آموزشی

برگزاری دوره آموزشی " انجام آزمون تابلو های LV و MV " در ازمایشگاه فشار قوی جهاد دانشگاهی واحد علم و صنعت در روز یکشنبه مورخ 1398/11/20 . مدرس دوره : آقای مهندس فرخی    
+
نام دوره آموزشی: تشریح الزامات ارزیابی فنی، نحوه بازرسی و انجام آزمون تابلو های فشار متوسط کمپکت  ۳۳kv تیپ AIS شرکت توانیر
فعالیت ها

نام دوره آموزشی: تشریح الزامات ارزیابی فنی، نحوه بازرسی و انجام آزمون تابلو های فشار متوسط کمپکت ۳۳kv تیپ AIS شرکت توانیر

فعالیت نام دوره آموزشی: تشریح الزامات ارزیابی فنی، نحوه بازرسی و انجام آزمون تابلو های فشار متوسط کمپکت  ۳۳kv تیپ AIS شرکت توانیر متقاضی برگزاری دوره: شرکت محترم توزیع نیروی برق اهواز مخاطبین دوره: کارشناسان و ناظرین شرکت توزیع برق اهواز محل برگزاری بخش
+
برگزاری دوره آموزشی
فعالیت ها

برگزاری دوره آموزشی

برگزاری دوره آموزشی انجام آزمون های تابلوهای LV و MV  ،  در مرکز آزمایشگاه فشار قوی جهاد دانشگاهی واحد علم و صنعت ، در مورخ  98/06/16 برگزار گردید. Caption    
+
برگزاری دوره آموزشی آشنایی با روش های اجرایی اخذ تایپ تست
خبرها / فعالیت ها

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با روش های اجرایی اخذ تایپ تست

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با روش های اجرایی اخذ تایپ تست تابلو های فیکسMV, IV پست کمپکت فلزی مبتنی بر استاندارد IEC که با حضور شرکتهایی از استان های تهران، یزد، اصفهان و....در مورخ  97/12/01 در محل دبیرخانه انجمن برگزار گردید.  
بالا