+
هدف گذاری ارزی
مقالات اقتصادی

هدف گذاری ارزی

Caption بسمه تعالی عضو محترم فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران باسلام و تقدیم احترام؛ امروز که کشور دوباره تحت تحریم های ظالمانه و یکجانبه از سوی ابرقدرت جهانی قرار گرفته است و دشمنان جهانی و منطقه ای اقتصاد کشور را هدف حملات خود قرار داده اند، لزوم
بالا