مدیریتی
مقالات مدیریتی

مدیریتی

دو پدیده نگران‌كننده در توسعه كلان‌شهرها تاریخ: 21/10/1392 زمینه: سایر... ارائه دهنده: حسین عبده تبریزی   درحالی‌كه كشور درگیر حل معضل ركود تورمی است، دو پدیده بارز ساخت‌وساز در كلان‌شهرها كمتر مورد بحث قرار می‌گیرد: نرخ
بالا