+
معرفی کتاب  در خصوص
مقالات مدیریتی

معرفی کتاب در خصوص " دلهره و تنش(استرس) "

  مقدمه مترجم کتاب : شرایط زندگی امروز ، به ویژه در کلان شهرها ، به گونه ای است که به راحتی منجر به بروز اضطراب ، دلهره و تنش(استرس) می شود. به طوری که گویی استرس جزء لاینفک زندگی مردم شده است. در واقع میزان تنش به قدری در جوامع انسانی افزایش یافته است
مدیریتی
مقالات مدیریتی

مدیریتی

دو پدیده نگران‌كننده در توسعه كلان‌شهرها تاریخ: 21/10/1392 زمینه: سایر... ارائه دهنده: حسین عبده تبریزی   درحالی‌كه كشور درگیر حل معضل ركود تورمی است، دو پدیده بارز ساخت‌وساز در كلان‌شهرها كمتر مورد بحث قرار می‌گیرد: نرخ
بالا