مشاور بیمه ای

تاریخ : 1395.11.27
نویسنده : روابط عمومی
نظرات : 0
بازدیدها : 1 831
نام : مسعود
 نام خانوادگی : ناصری
 تحصیلات : لیسانس علوم سیاسی
 سابقه کار : بازنشسته سازمان بیمه تأمین اجتماعی
 ارائه مشاوره از طریق تماس با دبیرخانه انجمن در ساعات اداری

دسته بندی :  ---

بالا